Historik

Rederiet Westco AB bildades 1989 av 3 seglande delägare. Man inskaffade 2 fartyg varav m/s LADY BOS sattes i trafik mellan Sverige och England/Holland och m/s AROS FORCE trafikerade Sverige/Spanien med tidningspapper. Båda fartygen chartrades av SIÖWALLS i Västerås.

2004 avyttrades ATRIA.

1997 avyttrades m/s AROS FORCE.

1999 inköptes m/s MINI STAR från Finland för papperstrafiken till Spanien/Frankrike.

2000 avyttrades LADY BOS

2000 inköptes m/s ATRIA

Fartområden

WILSON STAR ex MINI STAR sysselsätts från årskiftet 2002/2003 med alminiumtransporter för Norsk Hydro/Wilson i ett långtidskontrakt mellan Norge och Holland.